Utrecht Science Park

In deze animatie leggen we de werking van het Warmte Koude Opslagsyteem Utrecht Science Park op een eenvoudige manier uit. Meer informatie over duurzaamheid vindt u op http://www.uu.nl/duurzameUU.

In het noordwesten van Utrecht Science Park / De Uithof is het bestaande warmte-koudeopslagsysteem fors uitgebreid en aangepast. Met de uitbreiding en aanpassing van het systeem wordt in dit gebied 13% vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen en CO2- uitstoot behaald. Dit sluit zeer goed aan bij de ambitie van de Universiteit Utrecht waarbij gestreefd wordt naar een energiegebruik dat in 2020 voor 50% uit duurzame energie bestaat.

Animation: Creative Beards
Composition & sound design: Nineyards